DTRDTR

DRET IMMOBILIARI

  • Anàlisi de la contractació en la promoció d’obres.
  • Contractes relacionats amb el sector de la construcció i promoció d’immobles.
  • Compravenda d’immobles.
  • Permutes.
  • Vicis de la Construcció.
  • Reivindicacions de propietat i Interdictes.
  • Expedients de Domini.
  • Arrendaments Urbans.
  • Servituds i Delimitacions.
  • Dissolució de la Societat de Ganancials i proindivisos.
derecho inmobiliario

ÀREES

NECESSITA RESOLDRE ALGÚN DUBTE? CONTACTI AMB NOSALTRES