DTRDTR

Des del principi hem considerat que l’assessoria consisteix en un acompanyament on l’empresari ha de materialitzar la idea de negoci mitjançant la gestió d’uns recursos,  i l’assessor ha d’assessorar-li com optimitzar-los per convertir la idea en negoci. Això ho aconseguim, mitjançant un assessorament integral de les àrees comptable, fiscal i econòmica, realitzat per un equip humà, altament qualificat i en permanent actualització.

Iniciem la relació amb els nostres clients, mitjançant una auditoria comptable i fiscal per a conèixer la realitat de l’empresa i, després d’això, establir un diagnòstic i proposar una planificació comptable i fiscal concorde a l’empresa. En una reunió inicial s’estableixen les pautes de la planificació acordada, els protocols de com portar la comptabilitat, la connexió de les dades comptables amb el despatx, el calendari de reunions futures i altres temes.

A partir d’aquest moment, el nostre departament, realitzarà el seguiment, verificant i comprovant periòdicament la comptabilitat i preparant les declaracions trimestrals i/o anuals que corresponguin. Amb les dades comptables i fiscals processades, realitzem un seguiment periòdic del compte de Resultats i de Situació de l’empresa.

És una realitat que, a més de preparar i presentar totes les obligacions fiscals, comptables i mercantils de l’empresa, tenim un coneixement econòmic – financer al servei de l’empresa, que li aporta a la direcció de la mateixa una enorme capacitat de reacció per a la presa de decisions.

Jesús Rey Lavega (Soci Titular)

Col·legiat nº 14.087 del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre nº 7.766 del Registre d’Assessors Fiscals. Membre 127 d’Empresistes i 8.102 del REGAF, Registre d’assessors fiscals del ICOTME.

L’any 1981 inicia la seva activitat, com a titulat mercantil, Col·legiat nº 3619 de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de Barcelona, obrint un despatx al C/ Pelayo de Barcelona dedicat a l’assessorament comptable i fiscal d’empreses.

L’any 2000, i conjuntament amb Berenguer Tomas Figueres i Francisco Dominguez Otero, funden DTR Advocats – Economistes  a Provença – Rbla. de Catalunya.

Màster en Assessoria fiscal, i cursos d’especialització en diverses disciplines; com a fiscalitat internacional, empreses immobiliàries, administració concursal, grups d’empreses…
Membre permanent en les reunions quinzenals, organitzades pel REGAF, així com en els diferents seminaris de caràcter comptable o fiscal.

E-mail:  jesusrey@bufetedtr.com

Héctor Rey Jurado (Soci Departament Econòmic, Comptable i Fiscal)

Col·legiat nº 15789 del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre nº 9.451 del Registre d’Assessors Fiscals

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UAB.

Llicenciat Ciències del Treball per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Màster oficial Treball i política social per la UAB  i Michael Smurffit College Dublin.

Postgrau seguretat social i dret laboral per Centro de Estudios Financieros.

Màster d’Especialització Tributària pel Col.legi d’Economistes de Catalunya.

E-mail:  hector.rey@bufetedtr.com

fiscal
contable-financiera
informes y estudios
concurso-acreedores

EQUIP

El nostre treball consisteix en un seguiment continu dels aspectes econòmic, fiscal de l’empresa que mitjançant una comunicació fluïda, permet al nostre client prendre decisions, d’una manera ràpida i eficaç. Per aconseguir-ho cal un coneixement exhaustiu de l’empresa i una permanent actualització dels professionals que ho exerceixin.

Això ho hem aconseguit gràcies a l’equip de nou professionals, altament qualificats, que gestiona actualmentunes dues-centes cinquanta empreses de diferent grandària i naturalesa.

EQUIP

Elena Fontova

E-mail:  elena@bufetedtr.com

 • Diplomada en Ciències empresarials.
 • Màster en fiscalitat.

Meritxell Mondragón

E-mail: meritxell@bufetedtr.com

 • Diplomada en Ciències empresarials.
 • Màster en fiscalitat.

Yeray Delgado

E-mail: yeray@bufetedtr.com

 • Graduat en  A.D.E

Meritxell Perez

E-mail: mperez@bufetedtr.com

 • Graduada en  A.D.E

Nuria Estrada

E-mail: nuria@bufetedtr.com

 • Graduada en Administració i Finances.

COL·LABORADORS

Antonio Rodriguez Aparicio

 • Diplomat en Ciències empresarials (UB).
 • Col·legiat nº 14073 CEC Col·legi d’Economistes de Catalunya.
 • Membre nº 7886 REAF-REGAF Registre Assessors Fiscals.

José A. Baldoví

 • Diplomat en Ciències empresarials (UB).
 • Màster en Gestió i Tècniques Superiors d’empreses (MBA).
 • Col·legiat nº 14063 CEC Col·legi d’Economistes de Catalunya.
 • Membre nº 8648 REAF-REGAF Registre Assessors Fiscals.

Vicente Bosque

 • Diplomat en Ciències empresarials (UB).
 • Col·legiat nº 14228 CEC Col·legi d’Economistes de Catalunya.
 • Membre nº 8118 REAF-REGAF Registre Assessors Fiscals.

NECESSITA RESOLDRE ALGÚN DUBTE? CONTACTI AMB NOSALTRES