DTRDTR

PROCESSAL - CIVIL

 • Obligacions i Contractes
  • Arrendaments Urbans.
  • Condicions Generals de Contractació.
  • Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícies.
  • Procediments de resolució i rescissió contractual.
  • Procediments sobre validesa, interpretació i execució de contractes civils i mercantils.
  • Propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles.
  • Reclamacions de quantitat.
  • Sol·licitud de mesures cautelars.
 • Conflictes Societaris
  • Conflictes entre accionistes.
  • Execució de pactes para-socials.
  • Exercici d’accions de responsabilitat contra administradors.
  • Impugnació d’acords socials i decisions del Consell d’Administració.
  • Sol·licitud de mesures cautelars.
 • Accions de responsabilitat
  • Responsabilitat contractual.
  • Responsabilitat extra-contractual.
  • Responsabilitat per producte.
  • Responsabilitat professional.
 • Dret de Família
  • Separacions de fet.
  • Divorcis.
PROCESAL CIVIL

ÀREES

NECESSITA RESOLDRE ALGÚN DUBTE? CONTACTI AMB NOSALTRES