DTRDTR

FISCAL

  • Obligacions trimestrals i anuals.
    • IVA’s, impost de societats, operacions intracomunitàries, retencions per dividends, arrendaments, personal, etc.
  • Planificació fiscal.
    • Estudi i anàlisi amb la finalitat d’obtenir el major estalvi fiscal i l’estructura idònia.
  • Declaracions de Renda i Patrimoni.
  • Impost de successions i donacions.
    • Planificació prèvia i actuacions posteriors.
fiscal

ÀREES

NECESSITA RESOLDRE ALGÚN DUBTE? CONTACTI AMB NOSALTRES