Rambla Catalunya nº 115 bis, 8 planta - Barcelona

Laboral

EXPERTS EN DRET LABORAL

“Oferim un servei integral dins l’àmbit del dret laboral: experts en Assessorament Jurídic, Recursos Humans i Seguretat Social.
Som especialistes en l’assessorament preventiu, així com en l’anticipació dels conflictes a les empreses. Actuem a totes les àrees del dret laboral, des de la consultoria de RRHH amb la gestió de nòmines, a la negociació col·lectiva, la reestructuració d’empreses, així com la representació i defensa davant la Jurisdicció Social i Tribunals Laborals.”

EXPERTS EN DRET LABORAL

“Oferim un servei integral dins l’àmbit del dret laboral: experts en Assessorament Jurídic, Recursos Humans i Seguretat Social.
Som especialistes en l’assessorament preventiu, així com en l’anticipació dels conflictes a les empreses. Actuem a totes les àrees del dret laboral, des de la consultoria de RRHH amb la gestió de nòmines, a la negociació col·lectiva, la reestructuració d’empreses, així com la representació i defensa davant la Jurisdicció Social i Tribunals Laborals.”

Soci Titular
Berenguer Tomàs Figueras

Berenguer Tomàs Figueras, llicenciat en dret, col·legiat ICAB des de l’any 1996, amb un Màster Professional en Assessoria Jurídica-Laboral i un Postgrau en Dret Laboral i Seguretat Social.

S’inicia com a advocat laboralista al bufet Tomás Vilaltella, despatx especialitzat íntegrament en dret laboral, el 1996 s’associa amb el lletrat Kiko Domínguez, especialista en Civil i Mercantil, i l’any 2000 funden DTR Advocats.

Participa a fòrums i debats del món laboral. Articulista i assessor en temes laborals de grans i mitjanes empreses. Membre de la comissió de dret laboral del Col·legi d’Advocats de Barcelona i membre de la comissió de dret esportiu del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Membre de l´Associació Nacional d´Advocats Laboralistes.

Assistent permanent al fòrum de debat de dret laboral Aranzadi Social de Barcelona, ​​al seminari de Perfeccionament i Actualització Laboral del Centre d´Estudis Financer, així com el d´Auditoria Laboral.

SÒCIA DEPARTAMENT LABORAL
Mònica Martinez Barroso

Llicenciada en Dret per la UNIVERSITAT POMPEU FABRA.
S’incorpora a DTR Advocats al març del 2004.
Col·legiada ICAB des del 2006.
Postgrau en Dret de la Seguretat Social (IDEC).
Pràctica Administrativa i Processal-Laboral (Impartit dins del Màster Professional en Assessoria Jurídic-Laboral CEF).
Auditoria Jurídic-Laboral (Impartit dins del Màster professional en Assessoria Jurídic-Laboral CEF).
Perfeccionament i Actualització Laboral (CEF).
Membre de la Comissió de Dret Laboral del Col·legi d´Advocats de Barcelona i Membre de la Comissió de Dret Esportiu.

ÀREES
DRET LABORAL

Assessorament Jurídic Laboral integral, continuat i permanent a empreses i autònoms en tots els aspectes de les relacions laborals. Actualment proporcionem el servei d’assessorament i gestió de nòmines a més de 180 empreses dins tots els àmbits i volum de treballadors, des de PIMES a multinacionals, col·laborant amb la direcció d’aquestes, o amb els departaments de Recursos Humans, en el següent:

 • Confecció de fulls de salaris i assegurances socials.
 • Contractes: estudi i redacció dels contractes dels treballadors amb les condicions més idònies segons la legislació vigent, així com les possibles bonificacions de seguretat social.
 • Clàusules contractuals: exclusivitat, no competència, confidencialitat, tot això segons les particularitats de l’empresa.
 • Sistemes retributius: incentius, comissions, bonus, etc.
 • Altes, baixes i variacions al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Relacions laborals de caràcter especial: Alta Direcció
 • Assessorament, interpretació, aplicació i negociació de convenis col·lectius.
 • Procediments disciplinaris: cartes d’amonestació, sanció i cartes d’acomiadament.
 • Acomiadaments objectius, col·lectius, EROs i ERTEs.
 • Modificació de condicions de treball.
 • Inspeccions de treball.
 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes.
 • Incidències davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Defensa lletrada, com a demandants o demandats, davant dels jutjats socials, Tribunals Superiors de Justícia, Audiències, Tribunal Suprem i Constitucional, en tots els procediments derivats de la relació laboral.

 • Acomiadaments
 • Expedients disciplinaris: faltes i sancions.
 • Mobbing.
 • Modificació de condicions.
 • Reclamació de quantitat.
 • Grups d’empreses.
 • Conflictes col·lectius
 • Assistència davant la inspecció de Treball.
 • Assistència en conciliacions laborals.
 • Recursos en àmbits de l’administració, així com davant els Tribunals de l’ordre social (Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional).

Anàlisi juridico-laboral de les condicions aplicables a les empreses i la seva adequació a la legislació laboral vigent a cada moment, amb recomanacions de futura aplicació que ajudin a millorar i minimitzar contingències negatives dins l’àmbit de les relacions laborals i les seves responsabilitats:

 • Estructura del personal i contractació.
 • Anàlisi de l’estructura salarial.
 • Compliment normatiu de Seguretat Social.
 • Sistema de temps i treball.
 • Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral i contenciosos pendents.
 • Representació legal dels treballadors i Seguretat Social.
 • Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Reglaments de normativa interna.
 • Protocols i plans d’actuació davant diferents situacions.

Assessorament empresarial i direcció de plans estratègics derivats de situacions de crisi i/o reestructuracions empresarials, així com negociació col·lectiva de qualsevol àmbit sectorial i territorial:

 • Negociació i redacció de convenis col·lectius.
 • Pactes i acords d’empresa.
 • Processos de modificació col·lectiva de les condicions laborals dels treballadors.
 • Reestructuracions de plantilles.
 • Expedients regulació ocupació (extinció, suspensió, temporals).
 • Pactes de retribució variable i compensació integral.

Fa més de 12 anys que oferim un servei integral d’assessorament jurídic especialitzat en Dret Laboral i Dret Laboral Esportiu, com a advocats externs, al FC Barcelona, ​​actuant en l’assessorament de totes les àrees del dret laboral, proporcionant assessorament de RRHH, intervenint en la negociació i procediments laborals col·lectius així com representant i defensat el Club davant la Jurisdicció Social, TSJ de Catalunya, Audiència Nacional i Tribunal Suprem.

CONEGUI MILLOR EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS
EQUIP
Cristina de Lamo
 • Graduada en Dret amb menció de dret laboral i de la seguretat social.
 • Màster accés a l’advocacia amb especialització de dret laboral i de la seguretat social.
 • Col·legiada ICAB des del 2015.
 • S’incorpora a DTR Advocats l’abril del 2019.
 • Auditoria Jurídic – Laboral.
 • Màster en Dret Laboral i Recursos Humans ICAB.
 • Membre de la Comissió de Dret Laboral del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Laura Urpí
 • Diplomada en Relacions Laborals.
 • S’incorpora a DTR Advocats el setembre del 2006.
 • Responsable del Departament de Consultoria de RRHH i Gestió Laboral de DTR Advocats des del 2012.
 • Curs superior en Seguretat Social i Dret Laboral.
 • Seminaris de perfeccionament i actualització laboral.
SARA ARAGALL
 • Tècnica en nòmines.
 • Graduada en Relacions Laborals Universitat Pompeu Fabra.
Maria Cuartero
 • Tècnica en nòmines.
 • Graduada en Relacions Laborals Universitat Pompeu Fabra.
Marga Pérez
 • Tècnica en nòmines.
 • Graduada en Relacions Laborals.

TOTES LES NOVETATS SOBRE DRET LABORAL

BLOG DE BERENGUER TOMÀS